Over Bas

Betrokken bij initiatieven
Leefsamen Brabant. Onze rol is ouderen verbinden met hun naasten via slimme sensoren, alarmering en leefstijlmonitoring.
Weet veel van
Hulpmiddelen voor zelfstandig wonende ouderen en hun naasten.
In welke gemeente woon je?
Anders

Berichten van Bas