Wij helpen gemeenten en woningcorporaties bij het samenwerken met inwoners en andere stakeholders aan leefbare wijken en dorpen. Denk aan een dorp of buurtvisie, of een proeftuin om initiatieven te realiseren.
Hoornwerk 1
5264PL Vught
06-42080752