Leden werkgroep


- Thijs Albers

- Nel de Bruin

- Hans Maassen

- Jean Claessens

-  Lisette van Roesel

Welke tijdsinvestering vraagt dit van een werkgroeplid?

De werkgroep vergadert 1x per 2 maanden (plm. 2 uur). Daarnaast bezoeken werkgroepleden bedrijven of instellingen naargelang er in de vergadering is afgesproken en afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en interesses.

Zijn er nog voorwaarden waar een werkgroeplid aan moet voldoen?

Nee, leeftijd, achtergrond of opleidingsniveau zijn allemaal niet van belang. Eigenlijk is er maar 1 voorwaarde: u vindt het ook belangrijk dat eerlijke handel op de agenda blijft en wilt u uw steentje daaraan bijdragen.