Leertraject Leefbaarheid in de Dorpen


In de Regio Deal Noordoost Brabant werken regio, provincie en het Rijk samen met bedrijven, kennisinstellingen en inwoners aan de leefbaarheid en brede welvaart in Noordoost-Brabant. De Regio Deal is onderverdeeld in verschillende programma’s, waarin vele (sub)opgaven samenkomen.

Leertraject van Zet
Zet is gevraagd om het leertraject vorm te geven voor het programma Leefbaarheid in de Dorpen. “Leren moet je immers organiseren!”, aldus een van de betrokken ambtenaren.

werksessie in beeld

‘Leerschuifjes’ geven richting en structuur
Suzanne Kemmeren en Danielle Ramp, respectievelijk organisatiekundige en social designer bij Zet ontwikkelden een co-creatietool met ‘Leerschuifjes’ om uitgangspunten en randvoorwaarden voor het leren boven tafel te krijgen. Door samen aan de voorkant concrete keuzes te maken op cruciale aspecten van het leertraject, krijgt de vaak abstracte leerwens meer richting en structuur. Daar stemmen we de leerstrategie op af.

Bouwstenen voor co-creatie
In een creatieve sessie met de werkgroep maakten onze Leerschuifjes een waardevolle discussie los, wat hielp om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en onderliggende verwachtingen uit te spreken. Met de bouwstenen die uit deze sessie voortkwamen zijn we inmiddels bezig om in co-creatie het leertraject vorm te geven. Binnen dit traject is veel aandacht voor het verbinden van verschillende leerlijnen, zoals het leren tussen verschillende initiatieven, met en van betrokken ambtenaren en van andere regiodeals. In de uitvoering van deze lijnen is inmiddels ook Zet-collega Esther Bulkens aangehaakt, die vanuit haar ervaring met het lokaal verbinden en het stimuleren van een beweging ‘van onderop’ haar creatieve steentje bijdraagt in het vormgeven van lokale activiteiten rondom het onderwerp ‘Eigenaarschap en Vitaliteit in Dorps- en Gemeenschapshuizen’.

Kalender van kennisdeling
Kennisdeling is een belangrijk doel van het Programma Leefbaarheid in de dorpen in de regio Noordoost Brabant. Inspiratiesessies en kennissessies over actuele thema's bieden mogelijkheden voor kennisontwikkeling, kennisdeling, ontmoeting en netwerkontwikkeling. In berichten en in de agenda van dit platform worden de bijeenkomsten van onze kalender van kennisdeling aangekondigd.