Over Evert

Betrokken bij initiatieven
Zorg voor Doy, VIVA Vierlingsbeek, Vitaliteitsscans Meierijstad, Herbestemming Kerk in Velp, Platform Welzijn en Zorg NO-Brabant, Leerkring Dorpsondersteuners
Weet veel van
Ontwikkelingen op het gebied van welzijn, zorg en wonen in relatie tot bewonersinitiatieven en overheidsparticipatie. Uitdaagrecht, ontwikkelen van dorpsplannen/-visie e.d.
In welke gemeente woon je?
Alle gemeenten

Berichten van Evert