Over Guido

Betrokken bij initiatieven
Ik adviseer initiatiefnemers bij hun mogelijke projectvoorstel en aanvraag voor een bijdrage uit het Programma Leefbaarheid in de dorpen. Ik monitor de voortgang van de initiatieven en projecten.
Weet veel van
Dorps- en wijkontwikkeling. Bewonersparticipatie. Bewonersinitiatieven en eigenaarschap van bewoners. Duurzaamheid en energietransitie.
In welke gemeente woon je?
Anders

Betrokken bij

Berichten van Guido