Over Guido

Betrokken bij initiatieven

Ik adviseer initiatiefnemers bij hun mogelijke projectvoorstel en aanvraag voor een bijdrage uit het Programma Leefbaarheid in de dorpen. Ik monitor de voortgang van de initiatieven en projecten.

Weet veel van

Dorps- en wijkontwikkeling. Bewonersparticipatie. Bewonersinitiatieven en eigenaarschap van bewoners. Duurzaamheid en energietransitie.

In welke gemeente woon je?

Anders

Projectrol

Lid Programmabureau

Werk

Adviseren en faciliteren van bewonersinitiatieven en projecten. Het mede organiseren van kennisdeling en kennissessies over leefbaarheid in de dorpen. De voortgang van hert programma monitoren met de Werkgroep en Stuurgroep Leefbaarheid in de dorpen. Met het programmabureau inhoudelijke en financiële verantwoording afleggen aan Provincie en Rijk over het programma.